Side Table Moondrop Multi Clay
  • Side Table Moondrop Multi - מידות
  • Side Table Moondrop Multi Clay - צילום תקריב
  • Side Table Moondrop Multi Clay - צילום תקריב נוסף
  • Side Table Moondrop Multi Clay - רגליים
  • Side Table Moondrop Multi Clay -תמונת אווירה
  • Side Table Moondrop Multi Clay -תמונת אווירה נוספת

שולחן צד מון דרופ בצבע חימר

טופ שולחן 13 מ”מ.
ברזל מצופה אמייל מבריק.
רגלי ברזל צבוע

1,213.00 615.00
(0 ביקורות)

Side Table